Renodlat handarbeteFöretagets rötter ligger i franskt gipsbyggande och således kommer även alla material från Frankrike. Det gips vi använder är så kallat Parisgips, som klassas som världens renaste gips. Alla gipselement tillverkas som handarbete.
puhtaasti-kasityota
EkologisktEtt gipselement, vare sig det är en taklist, väggalkov eller kupol, består av tre råvaror: vatten, gips och sisal-fiber. Denna helt ekoloigska kombination möjliggör skapande av hållbara och mångsidiga konstruktioner. Vatten, gips och sisal-fiber går hand i hand i nästan alla arbetsskeden.
luonnonmukaisesti
Varför gips?Gips har använts inom byggande och inredning i hundratals år. Det finns många orsaker att välja gips.
Här får du några av dem:

Brandsäkert
Allergivänligt
Vackert och fulländat
Mångsidigt
Värmeisolerande
Akustiska egenskaper

miksi-kipsi

RåmaterialVatten + gips + sisal = Gipselement

Vatten

Gips

SISAL

Så här uppkommer ett gipselement

Kan man skapa bruksföremål eller möbler av gips?
Av gips kan man skapa vad som helst. Till exempel belysningsarmaturer, hyllor och andra möbler.
Är gips ett hållbart material?
Ofta tror man att gips är ett skört material, men det stämmer inte. Med fiberförstärkta gipselement kan man göra även slagtåliga produkter, såsom spiskransar, fotlister, dörrlister, pelare eller rentav möbler. Det finns olika gipssorter och i arbeten som kräver hårdhet använder Kipsi Helsinki sig av extrahårt gips. Nedsänkta tak som tillverkas av gjutet gips är mycket starkare än traditionella tak av gipsskivor.
Föråldras gips och hur länge håller det?
Gips är ett evigt material som inte föråldras. Utomhus kan gipset emellertid slitas lättare på grund av temperatur- och fuktvariationer.
Hur kan man hantera gips?
Efter installation borde man alltid prima gipset. Därefter kan det målas, lackas eller behandlas på önskat sätt. Fasaddekorationer borde behandlas med linoljefärg.
I vilket skede av byggandet lönar det sig att genomföra gipsarbetena?
Från fall till fall lönar det sig ofta att påbörja gipsarbetena när VVSE-arbetena är gjorda. Om man installerar eluttag i golvlisterna borde dessa vara installerade. Om vatten- eller elledningar går bakom listerna borde de vara installerade. Det lönar sig att ha tekniken klar innan man installerar nedsänkta tak. Innan man installerar dörrlister lönar det sig att kontrollera att lampbrytarna är på sina rätta ställen. Väggar och takytor borde högst vara grundmålade.
Kan jag beställa hem gipsarbeten i ett färdigt hem som eftermontage?
Det skulle alltid vara bra att kunna göra gipsarbetena i byggnadsskedet, men de kan även göras som eftermontage. Detta kräver omsorgsfullt skydd av väggar, golv och möbler.
Kan jag som kund själv installera till exempel taklister?
Du kan själv installera gipsdekorationer men vi rekommenderar att ett proffs gör installationen. Kipsi Helsinki kan dock förse dig med nödvändiga instruktioner för installationen.
Kan man ansluta teknik till gipsdekorationer, såsom el?
Fiberförstärkta gipselement är cirka 15 mm tjocka och ofta blir det gott om utrymme bakom dem för ventilation, el och vatten. Belysning, ljudåtergivning och ventilationsutrustning kan mycket väl anslutas till gipselement.
Kan man göra en ny motsvarande dekoration utifrån en gammal modell?
Visst kan man det. Kipsi Helsinki kan kopiera till exempel takdekorationer eller lister, göra former av dessa och gjuta nya stycken som sedan installeras och finishas.
Passar gips i fasader?
Gips passar väl i fasader, men hanteringen av gipset har en viktig roll när man arbetar med fasader.
Vad lönar det sig att beakta före och efter gipsarbetena?
Kipsi Helsinki kan planera lösningarna för kunden eller tillsammans med kunden. Det lönar sig att göra planerna i god tid och komma ihåg de hustekniska sakerna i samband med planeringen. Det skulle vara fint om beställaren har egna önskemål gällande det arbete som ska utföras. Efter installationen borde fogarna få torka några dagar innan gipsen grundas och målas.
Vad lönar det sig att beakta när jag beställer ett gipsarbete?
Husteknik: ska eluttag anslutas till golvlisterna? Är ventilationsventilen på rätt ställe? Tidsplanering: För bästa möjliga resultat är det bra att inleda planeringen av gipsarbeten i god tid, så att man kan beakta fasta möbler, belysning, kakel, golv, nedsänkta tak tillsammans med gipsarbetena.
Varför gips?
Gips har använts inom byggande och inredning i hundratals år. Det finns många orsaker att välja gips. Här får du några av dem:

Brandsäkert
Allergivänligt
Vackert och fulländat
Mångsidigt
Värmeisolerande
Akustiska egenskaper

Varför hellre gips än trä eller uretan?
Gips har en mängd fördelar jämfört med andra material. Gipsfogarna spricker inte, såsom med uretan och trä. Gips är ett obrännbart material som tål värme bättre. Gips ger en mer fulländad yta.